“มหกรรมร่วมใจแก้หนี้” เปิดลงทะเบียนออนไลน์

ถือเป็นข่าวดีสำหรับลูกหนี้ กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังดำเนินการ “เปิดเผยหนี้” โดยมีภาระหนี้ที่จะได้รับการแก้ไข 60 ลูกหนี้เปิดลงทะเบียนออนไลน์ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการชำระหนี้ www.bot.or.th/leiba diktak a ni 26 กันยายน – 30 พฤศจิกายน จะอยู่ภายใน “เทศกาลปลดหนี้” แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้ ระยะที่ 1: “Online Debt Relief Expo” เปิดรับลูกหนี้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. – 30 พฤศจิกายน 2565 >> เปิดให้ลงทะเบียนช่วยเหลือหนี้ออนไลน์ ระยะที่ 2: “งานบรรเทาหนี้ข้ามแดน” จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2565 – มกราคม 2566 โดยมีส่วนร่วมของลูกหนี้ดังต่อไปนี้: สถาบันการเงินเฉพาะทางของรัฐบาลต่างๆและธนาคารกรุงไทยที่จะจัดขึ้นในกรุงเทพฯ มีการจราจรในจังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ และชลบุรี ลูกหนี้สามารถลงทะเบียนได้ก่อนวันที่ […]

ลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส 5

เนื่องจากร้านค้า 6 แห่งครึ่งหน้าใหม่ ‘Kirke ke Zero Phase 5’ คลังสินค้าเปิดโดยกระทรวงการคลัง เหลือ 3 ลำ 9 หมื่นราคา โปรแกรม Bao Tang หรือ www. เข้าสู่ระบบ… รวบรวม “โครงการครึ่งเฟส 5” สิทธิ์ที่เหลือ 3,090,000 จะสามารถใช้ได้ผ่านกระเป๋าเงินหรือ www.halfhalf.com ฉันจะกล้าพูดว่ามันจะอร่อย 4 ชั่วโมง จะพยายามรอสัก 200,000 คนครับ กว่า 2,819,719 สิทธิ์ 2 ลงทะเบียนเป็นโปรแกรมเป่าถังหรือกึ่งต่อสู้ กระทรวงการคลังจะจัดประชุมสามัญประชาชนแก้ไขในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 06:00 น. ถึง 22:00 น. ทำอาหาร ทำอาหาร ทำอาหาร ทำอาหาร ทำอาหาร ทำอาหาร ตามจำนวนร้านค้าที่ได้รับในช่วงครึ่งสัปดาห์ของวันที่ […]